OPG MATEŠIN se bavi proizvodnjom voća i povrća na prirodni način.
Ekološke proizvode OPG-a MATEŠIN možete kupiti na lokaciji: Galerija Matešin, Bojana 66, HR-43240 Čazma i to svake subote od 15.00 do 18.00 sati, za vrijeme održavanja drugih manifestacija ili uz prethodnu najavu.