STALNI POSTAV

PRODAJA

AMFITEATAR

DOGAĐAJI

BOJANI BOŽIĆ U BOJANI

DJEČJI DAN

NAJAVA

"15. Bojani Božić u Bojani"

26. – 27.12.2022.

 

 

 

 

 

 

"14. Bojani Božić u Bojani"

26. – 27.12.2021.

 

 

 

 

 

 

"13. Bojani Božić u Bojani"

26. – 30.12.2019.

 

 

 

 

 

 

"12. Bojani Božić u Bojani"

26. – 30.12.2018.

 

 

 

 

 

 

"11. Bojani Božić u Bojani"

26. – 30.12.2017.

 

 

 

 

 

 

"10. Bojani Božić u Bojani"

26. – 30.12.2016. i 1.1.2017.

 

 

 

 

 

 

"Bojani Božić u Bojani, Božić s 1000 svijeća - 9. Tradicijski Božić na selu"

26, 27, 28, 29, 30. prosinca 2015. i 1. siječnja 2016.

 

 

 

 

 

 

"Božić s 1000 svijeća - Bojani Božić u Bojani - 8. Tradicijski Božić na selu"

26.12.2014. - 1.1.2015.

 

 

 

 

 

 

"Bojani Božić u Bojani - 7. tradicijski Božić na selu"

26.12.2013. - 1.1.2014.

 

 

 

 

 

 

"Bojani Božić u Bojani - 6. tradicijski Božić na selu"

26.12.2012. - 1.1.2013.

 

 

 

 

 

 

"5. Bojani Božić u Bojani"

26.12.2011. - 2.1.2012.

 

 

 

 

 

 

"4. Bojani Božić u Bojani"

17.12.2010. - 6.1.2011.

 

 

 

 

 

 

"3. Bojani Božić u Bojani"

19.12.2009. - 6.1.2010.

 

 

 

 

 

 

"2. Bojani Božić u Bojani"

21.12.2008. - 6.1.2009.

 

 

 

 

 

 

"1. Bojani Božić u Bojani"

25. - 30.12.2007.